PRZETARG NA MIESZKANIE

które odbędą się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wrocławskiej 100 

1. Na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy

Wymagany wkład mieszkaniowy          42 800,00 zł

 Fundusz remontowy                              2 000,00 zł

2. Na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy

  Wymagany wkład mieszkaniowy            65 800,00 zł

  Fundusz remontowy                                 2 000,00 zł

  Przedmiotem przetargów jest kwota jednorazowej bezzwrotnej wpłaty na Fundusz  remontowy Spółdzielni – minimalne postąpienie w licytacji wynosi 500,00 zł.

  W przetargach mogą brać udział osobiście osoby zainteresowane lub osoby posiadające notarialne pełnomocnictwo zainteresowanego.

  Osoby wygrywające przetarg zobowiązane są w terminie 14 dni dokonać wpłaty:

         – wartości wkładu mieszkaniowego,

         – wylicytowanej kwoty wpłaty na Fundusz remontowy 

  na rachunek bankowy Spółdzielni podany w piśmie. 

  Lokale będące przedmiotem przetargów można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 62 506 52 01 lub 62 506 52 03.

  Wszelkie informacje dotyczące zasad przebiegu przetargu można uzyskać pod nr tel. 62 506 52 27.

  Warunki i tryb przeprowadzania przetargu określa regulamin, dostępny na stronie internetowej Spółdzielni: http://osm-ostrow.pl/wp-content/uploads/2024/06/Regulamin-przetargu-na-lokale-2024.pdf

  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów, w całości lub w części, bez podania przyczyny.