Rada Nadzorcza

Prezydium Rady Nadzorczej
Elżbieta Jenczak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Henryk Zieliński – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Teresa Krzyżańska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna
Małgorzata Sikora – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Genowefa Marcinkowska – członek
Iwona Frąszczak – członek

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Andrzej Tomczak – Przewodniczący Komisji GZM
Ryszard Matysiak – członek
Krzysztof Sadowski – członek