Dokumenty do pobrania

  STATUT OSM
  REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW OSM
  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
  REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO 
  REGULAMIN ROZLICZEŃ
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej
  Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej – Załącznik 1
  Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej – Załącznik 2
  Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej – Załącznik 3
  Wniosek o zwrot za wymianę okien – na poczet czynszu
  Wniosek o zwrot za wymianę okien – na konto bankowe
  Wniosek o zmianę zaliczki na wodę
  REGULAMIN ROZLICZENIA C.O. I CIEPŁEJ WODY W ROKU 2023

Druk wpłaty OSM (konto czynszowe)

  OŚWIADCZENIE KOREKTA NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

  1. Odpady – Śródmieście 2022
  2. Odpady – Północ 2022
  3. Odpady – Wschód 2022