PRZETARG NA MIESZKANIE

który odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wrocławskiej 100

na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy

Wymagany wkład mieszkaniowy    42 800,00 zł

     Fundusz remontowy     2 000,00 zł

Lokal mieszkalny znajduje się na III piętrze i składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Przedmiotem przetargu jest kwota jednorazowej bezzwrotnej wpłaty na Fundusz remontowy Spółdzielni – minimalne postąpienie w licytacji wynosi 500,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osobiście osoby zainteresowane lub osoby posiadające notarialne pełnomocnictwo zainteresowanego.

Osoba  wygrywająca  przetarg zobowiązana jest w terminie 14 dni wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni wartość wkładu mieszkaniowego wraz z kwotą zaoferowanej wpłaty na Fundusz remontowy.

Lokal będący przedmiotem przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu  telefonicznym, pod nr tel. 62 506 52 01 lub 62 506 52 03.

Wszelkie informacje dotyczące zasad przebiegu przetargu można uzyskać pod nr tel. 62 506 52 27.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, w całości lub w części, bez podania przyczyny.

PRZETARG NA MIESZKANIE

który odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wrocławskiej 100

na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy

Wartość lokalu mieszkalnego              105 000,00 zł

Fundusz remontowy                                2 000,00 zł

Lokal mieszkalny znajduje się na III piętrze i składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Przedmiotem przetargu jest kwota jednorazowej bezzwrotnej wpłaty na Fundusz remontowy Spółdzielni – minimalne postąpienie w licytacji wynosi 500,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osobiście osoby zainteresowane lub osoby posiadające notarialne pełnomocnictwo zainteresowanego.

Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są dokonać wpłaty wadium w wysokości 1 000,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP nr 09 1020 2267 0000 4102 0001 7756, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg a dowód wpłaty wadium wraz z numerem rachunku bankowego do ewentualnego jego zwrotu – przekazać Komisji przetargowej podczas przetargu.  

Dla osoby wygrywającej przetarg – wartość wpłaconego wadium staje się zadatkiem, który zalicza się na poczet wylicytowanej wpłaty na Fundusz remontowy.

Dla pozostałych osób – wartość wpłaconego wadium podlega zwrotowi w ciągu 7 dni.

Osoba  wygrywająca  przetarg zobowiązana jest w ciągu 14 dni dokonać wpłaty:

– wartości lokalu mieszkalnego,

– wylicytowanej kwoty wpłaty na Fundusz remontowy (pomniejszony o wadium) 

na rachunek bankowy Spółdzielni podany w piśmie, w przeciwnym razie wadium przepada na rzecz Spółdzielni.  

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, według informacji przekazanej mu w piśmie Spółdzielni, nie później niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi wygrywający przetarg.

Lokal będący przedmiotem przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 62 506 52 12 lub 62 506 52 13.

Wszelkie informacje dotyczące zasad przebiegu przetargu można uzyskać pod nr tel. 62 506 52 27.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, w całości lub w części, bez podania przyczyny.