Zarząd

Andrzej Jakubek

Prezes Zarządu

Rafał Maciejewski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych

Dorota Misiak – Skiba

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych

Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 13.00 – 17.00