NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

UWAGA – KOMUNIKAT – UWAGA

W ŻYCIE WESZŁY NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA

ODPADAMI. POJAWIŁA SIĘ TZW. „ PIĄTA FRAKCJA”,

A WIĘC ODDZIELNE GROMADZENIE BIOODPADÓW.

WPROWADZONE ZMIANY SĄ WYNIKIEM NOWYCH,

OGÓLNOKRAJOWYCH PRZEPISÓW.

DO TEJ PORY SEGREGACJA ODPADÓW ODBYWAŁA SIĘ

Z ZACHOWANIEM PODZIAŁU NA:

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE), PAPIER,

SZKŁO I METALE, TWORZYWA SZTUCZNE,

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

OBECNIE DOCHODZĄ JESZCZE BIOODPADY, KTÓRE

BĘDZIE TRZEBA WRZUCAĆ LUZEM DO BRĄZOWAGO

POJEMNIKA. ZALICZAJĄ SIĘ DO NICH:

TRAWA, LIŚCIE, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE,

RESZTKI KWIATÓW CIĘTYCH I DONICZKOWYCH,

POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNE,

OBIERKI Z OWOCÓW I WARZYW,

PRZETERMINOWANE OWOCE I WARZYWA,

SKORUPKI JAJ, FUSY PO KAWIE I HERBACIE

DO POJEMNIKA NA BIOODPADY NIE WOLNO WRZUCAĆ:

MIĘSA, KOŚCI, ODCHODÓW ZWIERZĄT, ZIEMI, KAMIENI, POPIOŁU, GOTOWANYCH OWOCÓW I WARZYW,

ZUŻYTEGO OLEJU JADALNEGO, CHUSTECZEK

I RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH,

NACZYŃ JEDNORAZOWYCH,

RESZTEK „POOBIADOWYCH”

FOLII (REKLAMÓWEK, WORKÓW)

Więcej informacji na temat nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów można uzyskać w Urzędzie Miejskim pod nr tel. (62) 582 22 26 lub (62) 582 22 39

ZARZĄD OSM