Walne Zgromadzenie Członków 2024

Zarząd Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim
działając w oparciu o § 26 i 27 Statutu Spółdzielni
zawiadamia, że zwołane zostało


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
które odbywać się będzie w trzech częściach w dniach:


➢ 24 czerwca 2024 roku, godz. 16:00 – Osiedle Północ
➢ 25 czerwca 2024 roku, godz. 16:00 – Osiedle Wschód
➢ 26 czerwca 2024 roku, godz. 16:00 – Osiedle Śródmieście


w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wrocławskiej 100 (I piętro)

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków 2024

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków