Informacja

Zarząd Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o obowiązku udostępniania lokali do odczytu podzielników kosztów w tych budynkach gdzie urządzenia takie zostały zainstalowane.

Brak odczytu podzielników skutkuje ustaleniem, dla takiego lokalu, zużycia ryczałtowego w postaci szacowanych jednostek zużycia. Ilość szacowanych jednostek zużycia może w znaczący sposób odbiegać od wielkości rzeczywistego zużycia w danym okresie rozliczeniowym. Czytaj więcej