MELDUNEK – dlaczego warto o nim pamiętać ?

Według obowiązujących przepisów, każdy obywatel Polski musi posiadać adres zameldowania. Choć kilkakrotnie planowano zniesienie obowiązku meldunkowego, za każdym razem ostatecznie wycofywano się z tego zamiaru. Wbrew często spotykanej opinii, obowiązek meldunkowy nie został również zniesiony z usunięciem rubryki adresu zameldowania z nowej wersji dowodu osobistego.
Co warto o nim wiedzieć?

Korzyści

Kiedy obywatel powinien się meldować? Według przepisów powinniśmy zgłosić do urzędu gminy każdą zmianę adresu zamieszkania na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy) lub na stałe. Należy również zgłaszać wyjazd za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz powrót z takiego wyjazdu. Zameldowanie powinno nastąpić do 30. dnia przebywania w nowym miejscu. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

W wielu dokumentach urzędowych wymagany jest tylko adres zamieszkania. Posiadanie meldunku wiąże się jednak z wymiernymi korzyściami, o których warto wiedzieć. Zameldowanie na pobyt stały skutkuje tym, że osoby posiadające dzieci zyskują dodatkowe punkty w przypadku rekrutacji do żłobka czy przedszkola. Włodarze miast i gmin bardzo często kuszą osoby zameldowane (i płacące podatki w danym mieście) zniżkami cen biletów komunikacji miejskiej, a czasem tańszym wstępem do instytucji kultury. Bez zameldowania – stałego lub czasowego – często nie wykupimy abonamentu do strefy płatnego parkowania na danym obszarze.

Prosta procedura bez wizyty w urzędzie

Zameldować się możemy tradycyjnie, w urzędzie gminy zamieszkania, oraz bez wychodzenia z domu, przez internet. Do zameldowania online będziemy potrzebowali profilu zaufanego, pozwalającego na załatwienie spraw administracyjnych online (sprawdź jak go założyć). W obu przypadkach zanim przystąpimy do meldunku konieczne jest przygotowanie dokumentów – usprawni to całą procedurę.

Jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania, w którym chcemy się zameldować, lub posiadamy do niego inny tytuł prawny, do formularza dołączamy jeden z następujących dokumentów: odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej; umowę cywilnoprawną, na przykład umowę najmu; decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu. Jeżeli nie jesteśmy właścicielami mieszkania ani nie mamy do niego innego tytułu prawnego, do formularza dołączamy oświadczenie właściciela mieszkania, potwierdzające nasz pobyt w nim, oraz dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela mieszkania do lokalu. Jeżeli robimy to za kogoś, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa.

Później postępowanie jest proste. Na stronie obywatel.gov.pl wybieramy interesującą nas usługę (meldunek), potwierdzamy tożsamość profilem zaufanym. Później decydujemy jaki jest rodzaj pobytu, na jaki dokonujemy zameldowania, kogo meldujemy. Na koniec wypełniamy pozostałe pola i dołączamy odpowiednie dokumenty.

Wniosek trafia do urzędu odpowiedniego dla adresu zameldowania stałego/czasowego – system automatycznie skieruje go we właściwe miejsce. Zostanie rozpatrzony przez urzędnika natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Warto sprawdzać swoją skrzynkę na ePUAP, by nie przegapić wiadomości z urzędu. Przez internet możemy także sprawdzić, czy urzędnik już nas zameldował. Wystarczy sprawdzić swoje dane w rejestrze PESEL – dodaje.

Wygoda przede wszystkim

E-meldunek to kolejne ułatwienie dla obywateli. Pozwala na szybkie i proste kontakty z administracją publiczną bez konieczności wychodzenia z domu. W przypadku meldunku na pobyt stały nie ponosimy żadnych kosztów. Płatności wymaga meldunek na pobyt tymczasowy: niezależnie od tego, czy meldujemy się w urzędzie, czy online zapłacimy 17 złotych.