Walne Zgromadzenie Członków 2023

Zarząd Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim
działając w oparciu o § 26 i 27 Statutu Spółdzielni
zawiadamia, że zwołane zostało


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
które odbywać się będzie w trzech częściach w dniach:


➢ 26 czerwca 2023 roku, godz. 16:00 – Osiedle Północ
➢ 27 czerwca 2023 roku, godz. 16:00 – Osiedle Wschód
➢ 28 czerwca 2023 roku, godz. 16:00 – Osiedle Śródmieście


w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wrocławskiej 100 (I piętro)

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków 2023

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków